„Nowoczesny system edukacji hybrydowej”

W ramach Działania 3.3 „e-Pionier – Wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiazywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Beneficjentem, a EDTECHHUB Akcelerator Sp. z o. o. – Grantobiorcą, realizowany jest projekt pt. „Nowoczesny system edukacji hybrydowej”

Jest to wyzwanie, które zostało zidentyfikowane w szkołach, w związku z dynamicznymi zmianami w edukacji, które spowodowała Pandemia COVID-19. W trakcie przygotowywania wyzwania, zostały przeprowadzone badania z dyrektorami szkół oraz nauczycielami, którzy zgodni są, że model hybrydowy zapoczątkowany w marcu 2020 r. zostanie z nami na stałe. Nauczyciele zgłaszają potrzebę otrzymania narzędzi i opracowań, które umożliwią planowanie, tworzenie i realizowanie programów nauczania w sposób przemyślany, zorganizowany, z możliwością korzystania z nich w dowolnym momencie, a także rozbudowy ich wraz z czasem i doświadczeniem. Potrzebują miejsca, w którym mogą wspólnie z innymi nauczycielami tworzyć biblioteki treści czy gotowe programy dla swoich klas, które będą udostępniane kolejnym rocznikom. Dostępne narzędzia nie są złymi rozwiązaniami. Są jednak odpowiednie do komunikacji tu i teraz (live). Pozwoliły przetrwać nauczycielom i dzieciom trudny czas chaosu i niepewności, w której dokonywała się transformacja. Trwałe zmiany w kierunku edukacji hybrydowej, potrzebują rozwiązań, które pozwolą uczniom na korzystanie z przygotowanych materiałów, powrotu do nich, dostępu “na żądanie”, gdy tego potrzebują, a także udziału w lekcjach live z nauczycielami i grupą rówieśników. Nauczyciele zaś potrzebują rozwiązania, które pozwoli usystematyzować ich pracę, tworzyć digitalowe programy dla swoich uczniów, budować bazę treści merytorycznych (repozytorium), która może być rozwijana o formy hybrydowe.

Dlatego też rezultatem projektu jest wypracowanie kompleksowej platformy, która spełni potrzeby nauczycieli oraz uczniów, a także innych interesariuszy projektu, jak chociażby rodziców czy opiekunów. Ponad to, opracowane zostaną manuale i kursy dla nauczycieli, dzięki którym nauczyciele będą mieli dostęp do wiedzy w jaki sposób prowadzić nowoczesne lekcje w modelu hybrydowym z wykorzystaniem technologii. Zainteresowani nauczyciele będą mogli brać udział w testach rozwiązań, zdobywać wiedzę i doświadczenie w ich wykorzystaniu. Zostaną opracowane kursy dla uczniów, które spełnią rolę problemów powtórzeniowych dla ośmioklasistów i maturzystów.

Naszym celem jest wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców, poprzez dostarczenie narzędzi i wiedzy, które potrzebują, a także budowy społeczności, która będzie mogła wspólnie wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie edukacji formalnej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej podmiotów jednostek samorządu terytorialnego”