Dobrostan nauczyciela.Sposoby organizacji edukacji hybrydowej

O czym porozmawiamy?

Nauczyciele i nauczycielki stają się coraz bardziej przepracowani. Wciąż wzrasta ilość obowiązków związanych z realizacją zadań merytorycznych i formalnych, choć mogłoby się wydawać, że dzięki rozmaitym narzędziom cyfrowym ten stan rzeczy powinien się zmieniać. Dodatkowo pojawiają się problemy z przebodźcowaniem nowymi technologiami i treściami. To wszystko wpływa na dobrostan nauczycieli i nauczycielek. Odpowiedzią na ten problem może być organizacja pracy związana z rozbudzaniem swojej wyobraźni multimedialnej i ponowne wykorzystanie edukacyjnych materiałów cyfrowych. Maciek Dowgiel opowie o tym, jak można organizować edukację hybrydową, a dzięki temu poprawić swój dobrostan.

środa15 lutego

18:00
Dobrostan nauczyciela. Sposoby organizacji edukacji hybrydowej 
dr Maciej Dowgiel

18:35
Dyskusja ekspertów projektu, Q&A
dr Maciej Dowgiel & Sławomir Łais

dr Maciek Dowgiel

trener, edukator, nauczyciel, kulturoznawca-filmoznawca, projektant eLeaerningu, znawca mediów (starych i nowych). Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania kulturą, Dziennikarstwa, Gender Studies oraz Projektowania i wdrażania eLearningu. Certyfikowany trener kompetencji medialnych (Fundacja Nowoczesna Polska) oraz certyfikowany trener kompetencji cyfrowych (Facebook)

4

innewydarzenia

sprawdź inne

Obejrzyj teraz